Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

Родна земя холдинг АД

25.03.2016

14:40:00

купува

за с/ка на кл.

6R2

Акции

1.50

BGN

300 000

брой

OTC

Родна земя холдинг АД

25.03.2016

14:40:40

купува

за с/ка на кл.

6R2

Акции

1.50

BGN

320 000

брой

OTC

Родна земя холдинг АД

25.03.2016

14:40:40

купува

за с/ка на кл.

6R2

Акции

1.50

BGN

333 000

брой

OTC

Индекси
SOFIX610.750.06%
BGBX40119.500.18%
BGREIT116.94-0.20%
BGTR30508.110.23%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.