Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

Родна земя холдинг АД

25.03.2016

16:05:00

купува

за с/ка на кл.

6R2

Акции

1.50

BGN

770 000

брой

OTC

Индекси
SOFIX506.170.56%
BGBX40111.520.18%
BGREIT144.360.21%
BGTR30538.750.09%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.