Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Химимпорт АД - привилегировани 21.04.2016 11:00:00 купува за с/ка на кл. 6C4P Акции 1.425 BGN 4 400 000 брой OTC
Химимпорт АД - привилегировани 21.04.2016 11:00:00 продава за с/ка на кл. 6C4P Акции 1.425 BGN 4 400 000 брой OTC

Индекси
SOFIX593.16-0.36%
BGBX40115.30-0.75%
BGREIT117.68-0.10%
BGTR30490.84-0.57%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.