Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ 19.05.2016 13:35:26 купува за с/ка на кл. 6SB Акции 1,50 BGN 327 902
брой OTC
СУПЕР БОРОВЕЦ ПРОПЪРТИ ФОНД АДСИЦ 19.05.2016 13:35:26 продава за с/ка на кл. 6SB Акции 1,50 BGN 327 902 брой OTC

Индекси
SOFIX488.732.47%
BGBX40108.710.80%
BGREIT140.340.11%
BGTR30522.660.56%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.