Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

Химснаб България АД

30.06.2016

12:22:00

купува

за с/ка на кл.

58Е

Акции

36.50

BGN

24 915

брой

OTC

Химснаб България АД

30.06.2016

12:22:00

продава

за с/ка на кл.

58Е

Акции

36.50

BGN

24 915

брой

OTC

Индекси
SOFIX631.17-0.21%
BGBX40122.24-0.03%
BGREIT115.630.10%
BGTR30524.30-0.16%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.