Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Велграф Асет Мениджмънт АД  30.06.2016 13:15:05 купува за с/ка на кл.  1VX  Акции 2.525 BGN   5 071 140
брой  OTC 

Индекси
SOFIX506.250.57%
BGBX40111.610.26%
BGREIT144.360.21%
BGTR30538.950.13%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.