Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Велграф Асет Мениджмънт АД 30.06.2016 14:13:41 купува за с/ка на кл.  1VX  Акции 2.34 BGN  837 140
брой  OTC 
Велграф Асет Мениджмънт АД
30.06.2016
14:13:41 продава за с/ка на кл.  1VX  Акции 2.34 BGN   837 140
брой  OTC
Велграф Асет Мениджмънт АД 30.06.2016 14:15:01 купува  за с/ка на кл. 1VX Акции 2.34 BGN 4 234 000
брой OTC
Велграф Асет Мениджмънт АД 30.06.2016 14:15:01 продава  за с/ка на кл. 1VX Акции 2.34 BGN 4 234 000 брой OTC

Индекси
SOFIX579.47-0.53%
BGBX40114.70-0.32%
BGREIT126.40-0.1%
BGTR30508.37-0.22%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.