Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента

Ден за търгуване

Време на търгуване

Индикатор купува/продава

Търговско качество

Код на инструмента

Вид на инструмента

Единична цена

Парична единица

Количество

Количествена единица

Идентифициране на мястото

Холдинг Варна АД

30.08.2016

15:05:00

купува

за с/ка на кл.

5V2

Акции

0.01

BGN

25

брой

OTC

Холдинг Варна АД

30.08.2016

15:05:00

продава

за с/ка на кл.

5V2

Акции

0.01

BGN

25

брой

OTC

Индекси
SOFIX593.16-0.36%
BGBX40115.30-0.75%
BGREIT117.68-0.10%
BGTR30490.84-0.57%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.