Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Инвестиционна компания Галата АД
27.12.2016 10:07:00 купува за с/ка на кл.  GTH  Акции 1.700 BGN  1 315 000
брой  OTC 
Инвестиционна компания Галата АД
27.12.2016
10:07:00 продава за с/ка на кл.  GTH  Акции 1.700 BGN  1 315 000
брой  OTC

Индекси
SOFIX572.950.72%
BGBX40114.220.44%
BGREIT120.78-0.26%
BGTR30498.670.53%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.