Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Инвестор БГ АД
06.01.2017 15:21:50 купува за с/ка на кл.  4IN  Акции 12.65  BGN  39 500
 брой  OTC 
Инвестор БГ АД
06.01.2017
15:21:50 продава за с/ка на кл.  4IN  Акции 12.65  BGN  39 500
 брой  OTC
Инвестор БГ АД 06.01.2017 15:30:25 купува  за с/ка на кл. 4IN Акции 12.65 BGN 23 500
брой OTC
Инвестор БГ АД 06.01.2017 15:30:25 продава  за с/ка на кл. 4IN Акции 12.65 BGN 23 500 брой OTC

Индекси
SOFIX608.180.00%
BGBX40119.24-0.10%
BGREIT117.150.30%
BGTR30507.44-0.06%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.