Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Нео Лондон Капитал ЕАД
16.02.2017 17:20:00 купува за с/ка на кл.  178B  Акции 102.00  BGN  2 000
 брой  OTC 
Нео Лондон Капитал ЕАД
16.02.2017
17:20:00 продава за с/ка на кл.  178B  Акции 102.00  BGN  2 000
 брой  OTC

Индекси
SOFIX432.88-0.39%
BGBX4095.18-0.84%
BGREIT130.38-0.33%
BGTR30464.91-0.52%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.