Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ЦКБ АД
01.03.2017 14:33:21 купува за с/ка на кл.  4CF  Акции 1.57  BGN  291 750
 брой  OTC 
ЦКБ АД
01.03.2017
14:33:21 продава за с/ка на кл.  4CF
 Акции 1.57
 BGN  291 750
 брой  OTC

Индекси
SOFIX433.72-0.19%
BGBX4095.68-0.32%
BGREIT130.960.11%
BGTR30466.63-0.16%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.