Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Инвестиционна компания Галата АД
22.02.2017 17:00:00 купува за с/ка на кл.  GTH  Акции 1.650 BGN  322 709
брой  OTC 
Инвестиционна компания Галата АД
22.02.2017
17:00:00 продава за с/ка на кл.  GTH  Акции 1.650 BGN  322 709
брой  OTC

Индекси
SOFIX433.72-0.19%
BGBX4095.70-0.3%
BGREIT130.960.11%
BGTR30466.63-0.16%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.