Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар 
Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Холдинг Варна АД
24.03.2017 11:25:25 купува за с/ка на кл. 5V2 Акции 0.01 BGN 36 брой OTC
Холдинг Варна АД 24.03.2017 11:25:25 продава за с/ка на кл. 5V2 Акции 0.01 BGN 36
брой OTC

Индекси
SOFIX608.180%
BGBX40119.24-0.1%
BGREIT117.150.3%
BGTR30507.44-0.06%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.