Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Инвестиционна Компания Галата АД
24.03.2017 13:22:05 купува за с/ка на кл.  GTH  Акции 1.124  BGN  1 315 000
 брой  OTC 

Индекси
SOFIX592.30-0.14%
BGBX40115.330.03%
BGREIT117.680%
BGTR30491.360.11%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.