Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Химснаб България АД
31.05.2017 17:53:59 купува за с/ка на кл.  58E  Акции 40.00  BGN  2 465
 брой  OTC 
Химснаб България АД
31.05.2017
17:53:59 продава за с/ка на кл.  58E  Акции 40.00  BGN  2 465
 брой  OTC
Холдинг Варна АД 31.05.2017 17:54:57 купува  за с/ка на кл. 5V2 Акции 36.746 BGN 10 000
брой OTC
Холдинг Варна АД 31.05.2017 17:54:57 продава  за с/ка на кл. 5V2 Акции 36.746 BGN 10 000
брой OTC

Индекси
SOFIX579.47-0.53%
BGBX40114.70-0.32%
BGREIT126.40-0.1%
BGTR30508.37-0.22%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.