Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Инвестиционна Компания Галата АД
14.06.2017
13:35:00 купува за с/ка на кл.  GTH
 Акции 1.108  BGN  1 350 000
 брой  OTC

Индекси
SOFIX595.31-0.07%
BGBX40116.65-0.39%
BGREIT117.23-0.10%
BGTR30497.42-0.21%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.