Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Холдинг Варна АД
04.07.2017 17:45:01 купува за с/ка на кл.  5V2  Акции 34.50  BGN  3 200
 брой  OTC 
Холдинг Варна АД
04.07.2017
17:45:01 продава за с/ка на кл.  5V2  Акции 34.50  BGN  3 200
 брой  OTC
Холдинг Варна АД 04.07.2017 17:46:12 купува  за с/ка на кл. 5V2 Акции 34.75 BGN 7 880
брой OTC
Холдинг Варна АД 04.07.2017 17:46:12 продава  за с/ка на кл. 5V2 Акции 34.75 BGN 7 880
брой OTC

Индекси
SOFIX504.400.2%
BGBX40111.30-0.02%
BGREIT144.360.21%
BGTR30538.08-0.03%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.