Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Холдинг Варна АД
12.07.2017 18:02:01 купува за с/ка на кл.  5V2  Акции 23.45  BGN  70 000
 брой  OTC 
Холдинг Варна АД
12.07.2017
18:02:01 продава за с/ка на кл.  5V2  Акции 23.45  BGN  70 000
 брой  OTC

Индекси
SOFIX633.620.39%
BGBX40122.790.45%
BGREIT115.870.21%
BGTR30525.940.31%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.