Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп
15.08.2017 10:35:00 купува за с/ка на кл.  CODA  Акции 11.10  BGN  50
 брой  OTC 
НДФ Конкорд Фонд-7 Саут-Ийст Юръп
15.08.2017
10:35:00 продава за с/ка на кл.  CODA  Акции 11.10  BGN  50
 брой  OTC

Индекси
SOFIX488.732.47%
BGBX40108.710.80%
BGREIT140.340.11%
BGTR30522.660.56%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.