Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Проучване и добив на нефт и газ АД
26.09.2017
12:05:00 купува за с/ка на кл. 4О1
Акции 8.50  BGN  17 650
 брой  OTC
Проучване и добив на нефт и газ АД 26.09.2017 12:07:00 купува за с/ка на кл. 4О1 Акции 8.50 BGN 850 брой OTC

Индекси
SOFIX593.16-0.36%
BGBX40115.30-0.75%
BGREIT117.68-0.10%
BGTR30490.84-0.57%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.