Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Болкан енд Сий пропъртис АДСИЦ
29.09.2017
11:10:00 продава за с/ка на кл. 5H4
Акции 14.00  BGN  9 070
 брой  OTC
Болкан енд Сий пропъртис АДСИЦ 29.09.2017 11:10:00 продава за с/ка на кл. 5H4 Акции 14.00 BGN 5 000 брой OTC

Индекси
SOFIX608.180.00%
BGBX40119.24-0.10%
BGREIT117.150.30%
BGTR30507.44-0.06%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.