Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Болкан енд Сий пропъртис АДСИЦ
29.09.2017
11:10:00 продава за с/ка на кл. 5H4
Акции 14.00  BGN  9 070
 брой  OTC
Болкан енд Сий пропъртис АДСИЦ 29.09.2017 11:10:00 продава за с/ка на кл. 5H4 Акции 14.00 BGN 5 000 брой OTC

Индекси
SOFIX593.16-0.36%
BGBX40115.30-0.75%
BGREIT117.68-0.1%
BGTR30490.84-0.57%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.