Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Велграф Асет Мениджмънт АД
19.10.2017
10:55:05 купува за с/ка на кл.  1VX
 Акции 3.25  BGN  20 000
 брой  OTC
Велграф Асет Мениджмънт АД 19.10.2017 10:55:05 продава за с/ка на кл. 1VX
Акции 3.25 BGN 20 000
брой OTC

Индекси
SOFIX593.86-0.37%
BGBX40116.31-0.51%
BGREIT117.05-0.15%
BGTR30496.19-0.48%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.