Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ
07.11.2017 15:26:38 продава  за с/ка на кл.  5H4  Акции 14.50 BGN  27 800
брой  OTC 
Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ 07.11.2017 15:26:38 купува  за с/ка на кл.  5H4  Акции 14.50 BGN  27 800
брой  OTC

Индекси
SOFIX573.510.10%
BGBX40114.650.38%
BGREIT121.410.52%
BGTR30500.700.41%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.