Уважаеми клиенти,

Информираме ви, че от 03.01.2018 година влиза в сила Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 15.05.2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Директива 2002/92/ЕО и на Директива 2011/61/ЕС (MIFID II), както и Регламент (ЕС) № 600/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 15 Май 2014 година относно пазарите на финансови инструменти и за изменение на Регламент (ЕС) № 648/2012 (MIFIR) и редица свързани с тях делегирани регламенти. Съгласно новите европейски изисквания всяко юридическо лице, което желае да сключва сделки с финансови инструменти е необходимо да разполага с идентификационен номер за юридически лица (Legal Entity Identifier (LEI код)).

Молим всички юридически лица, които желаят да сключват сделки с финансови инструменти след 03.01.2018 година да предприемат своевременно необходимите действия за получаването на LEI код и да го предоставят на ИП „Реал Финанс” АД на e-mail: real-finance@real-finance.net. LEI кодът се издава с валидност 1 година, след което е необходимо неговото подновяване. Следва да имате предвид, че от 03.01.2018 година ИП „Реал Финанс” АД няма да приема нареждания за сделки с финансови инструменти, ако клиентът не е предоставил валиден LEI код.

Списък с организациите, имащи право да издават LEI код, може да намерите на интернет страницата на Глобалната LEI организация (Global Legal Entity Identifier Foundation (GLEIF)) - www.gleif.org, по-точно: https://www.gleif.org/en/about-lei/how-to-get-an-lei-find-lei-issuing-organizations.

Към момента на територията на Република България издаването на LEI код се осъществява от:

·      Асоциацията на директорите за връзки с инвеститорите в България (АДВИБ), в качеството им на регистрационен агент на EQS Group AG. Цената за първоначално издаване на кода е 155.85 лв.; цена за подновяване на издаден код, след изтичане на първата година - 69 евро. За контакти e-mail: lei@abird.info.

·      Централен Депозитар АД, в качеството им на регистрационен агент на KDD Central Securities Clearing Corporation /KDD-LEI/. Цената за първоначално издаване на кода е 186 лв. вкл. ДДС за заявки, подадени чрез сайта на Централен Депозитар АД (www.csd-bg.bg) или 204 лв. вкл. ДДС за заявки, подадени на хартиен носител. Цена за подновяване на LEI код след първата година не е публикувана към момента.

 

В случай че имате допълнителни въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас.

 

Индекси
SOFIX573.510.10%
BGBX40114.650.38%
BGREIT121.410.52%
BGTR30500.700.41%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.