Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ЦКБ Риъл истейт фонд АДСИЦ
21.11.2017 15:10:00 купува за с/ка на кл.  5CK  Акции 45.00  BGN  16 200
 брой  OTC 
ЦКБ Риъл истейт фонд АДСИЦ
21.11.2017
15:10:00 продава за с/ка на кл.  5CK  Акции 45.00  BGN  16 200
 брой  OTC
ЦКБ Риъл истейт фонд АДСИЦ 21.11.2017 15:11:12 купува  за с/ка на кл. 5CK Акции 45.00 BGN 17 500
брой OTC
ЦКБ Риъл истейт фонд АДСИЦ 21.11.2017 15:11:12 продава  за с/ка на кл. 5CK Акции 45.00 BGN 17 500
брой OTC

Индекси
SOFIX593.16-0.36%
BGBX40115.30-0.75%
BGREIT117.68-0.10%
BGTR30490.84-0.57%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.