Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Холдинг Нов Век АД
21.11.2017 15:16:07 купува за с/ка на кл.  6N3  Акции 14.70  BGN  82 000
 брой  OTC 
Холдинг Нов Век АД
21.11.2017
15:16:07 продава за с/ка на кл.  6N3  Акции 14.70  BGN  82 000
 брой  OTC

Индекси
SOFIX573.510.10%
BGBX40114.650.38%
BGREIT121.410.52%
BGTR30500.700.41%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.