Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Родна Земя Холдинг АД
27.11.2017 15:42:00 купува за с/ка на кл.  6R2  Акции 1.65  BGN  101 500
 брой  OTC 
Химснаб България АД
27.11.2017
15:45:00 продава за с/ка на кл.  58E  Акции 42.00  BGN  3 980
 брой  OTC

Индекси
SOFIX433.02-0.35%
BGBX4094.92-1.11%
BGREIT130.10-0.54%
BGTR30463.20-0.89%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.