Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Нео Лондон Капитал ЕАД
30.11.2017 18:03:00 купува за с/ка на кл.  178B  Акции 105.00  BGN  2380
 брой  OTC 
Нео Лондон Капитал ЕАД
30.11.2017
18:03:00 продава за с/ка на кл.  178B  Акции 105.00  BGN  2380
 брой  OTC

Индекси
SOFIX608.16-0.34%
BGBX40119.36-0.36%
BGREIT116.80-0.31%
BGTR30507.72-0.10%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.