Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Холдинг Варна АД
12.12.2017 13:54:00 продава за с/ка на кл.  5V2  Акции 22.588  BGN  20 000
 брой  OTC 

Индекси
SOFIX433.36-0.28%
BGBX4095.24-0.78%
BGREIT130.38-0.33%
BGTR30465.17-0.47%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.