Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Родна Земя Холдинг АД
02.01.2018 17:58:00 купува за с/ка на кл.  6R2  Акции 1.58  BGN  223 300
 брой  OTC 
Родна Земя Холдинг АД
02.01.2018
17:58:00 продава за с/ка на кл.  6R2  Акции 1.58  BGN  223 300
 брой  OTC

Индекси
SOFIX608.180.00%
BGBX40119.24-0.10%
BGREIT117.150.30%
BGTR30507.44-0.06%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.