Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ДФ Капман Фикс
05.01.2018 14:36:00 продава за с/ка на кл.   Дялове 8.580  BGN  79 700
 брой  OTC 
ДФ Компас стратегия
05.01.2018
14:37:00 продава за с/ка на кл.   Дялове 0.49  BGN  555 000
 брой  OTC
ДФ С-Микс
05.01.2018 14:39:00 продава за с/ка на кл. Дялове 7.54 BGN 92 600
брой OTC

Индекси
SOFIX579.47-0.53%
BGBX40114.70-0.32%
BGREIT126.40-0.1%
BGTR30508.37-0.22%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.