Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Холдинг Варна АД
09.01.2018 13:50:08 продава за с/ка на кл.  5V2  Акции 23.25  BGN  11 950
 брой  OTC 

Индекси
SOFIX0%
BGBX400%
BGREIT0%
BGTR300%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.