Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Холдинг Варна АД
09.01.2018 14:05:00 продава за с/ка на кл.  5V2  Акции 23.25  BGN  33 900
 брой  OTC 
Холдинг Варна АД
09.01.2018
14:06:00 продава за с/ка на кл.  5V2  Акции 23.25  BGN  21 940
 брой  OTC

Индекси
SOFIX631.17-0.21%
BGBX40122.24-0.03%
BGREIT115.630.10%
BGTR30524.30-0.16%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.