Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Химснаб България АД
11.01.2018 13:10:00 купува за с/ка на кл.  58Е  Акции 25.185  BGN  84 000
 брой  OTC 

Индекси
SOFIX433.72-0.19%
BGBX4095.85-0.15%
BGREIT130.960.11%
BGTR30467.21-0.03%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.