Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Св.Св. Константин и Елена Холдинг АД
12.01.2018 15:08:00 продава за с/ка на кл.  3NJ  Акции 12.35  BGN  30 000
 брой  OTC 

Индекси
SOFIX432.28-0.52%
BGBX4094.71-1.33%
BGREIT130.10-0.54%
BGTR30461.83-1.18%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.