Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Родна Земя Холдинг АД
15.01.2018 14:35:04 купува за с/ка на кл.  6R2  Акции 1.059  BGN  240 000
 брой  OTC 

Индекси
SOFIX504.400.2%
BGBX40111.330.01%
BGREIT144.360.21%
BGTR30538.23-0.01%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.