Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ЦКБ Риъл Истейт фонд АДСИЦ
15.01.2018 15:12:50 продава за с/ка на кл.  5CK  Акции 30.94  BGN  23 950
 брой  OTC 

Индекси
SOFIX432.28-0.52%
BGBX4094.70-1.34%
BGREIT130.10-0.54%
BGTR30462.12-1.12%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.