Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
ДФ Компас Прогрес
16.01.2018 15:36:00 купува за с/ка на кл. 
 Дялове 0.2991  BGN  1 300 000
 брой  OTC 
ДФ Компас Прогрес
16.01.2018
15:36:00 продава за с/ка на кл. 
 Дялове 0.2991  BGN  1 300 000
 брой  OTC
ДФ Компас Стратегия 16.01.2018 15:38:00 купува  за с/ка на кл.
 Дялове 0.7248 BGN 1 500 000
брой OTC
ДФ Компас Стратегия
16.01.2018 15:38:00 продава  за с/ка на кл.
 Дялове 0.7248 BGN 1 500 000
брой OTC

Индекси
SOFIX582.490.79%
BGBX40115.700.65%
BGREIT120.900.21%
BGTR30503.160.56%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.