Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Велграф Асет Мениджмънт АД
19.01.2018 17:45:00 купува за с/ка на кл.  1VX  Акции 2.36  BGN  423 700
 брой  OTC 
Велграф Асет Мениджмънт АД
19.01.2018
17:45:00 продава за с/ка на кл.  1VX  Акции 2.36  BGN  423 700
 брой  OTC

Индекси
SOFIX573.510.10%
BGBX40114.650.38%
BGREIT121.410.52%
BGTR30500.700.41%
© 2004-2019 real-finance.net. Всички права запазени.