Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Велграф Асет Мениджмънт АД
22.01.2018 11:55:00 купува за с/ка на кл.  1VX  Акции 2.528  BGN  123 277
 брой  OTC 
Велграф Асет Мениджмънт АД
22.01.2018
11:55:00 продава за с/ка на кл.  1VX  Акции 2.528  BGN  123 277
 брой  OTC

Индекси
SOFIX433.31-0.29%
BGBX4095.04-0.99%
BGREIT130.38-0.33%
BGTR30464.54-0.6%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.