Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Тексим Банк АД
22.01.2018 14:40:08 купува за с/ка на кл.  5CP  Акции 1.78  BGN  170 500
 брой  OTC 
Тексим Банк АД
22.01.2018
14:40:08 продава за с/ка на кл.  5CP  Акции 1.78  BGN  170 500
 брой  OTC

Индекси
SOFIX608.180.00%
BGBX40119.24-0.10%
BGREIT117.150.30%
BGTR30507.44-0.06%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.