Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Инвестиционна компания Галата АД
24.01.2018 13:30:00 продава за с/ка на кл.  GTH  Акции 1.118  BGN  1 163 000
 брой  OTC 

Индекси
SOFIX506.250.57%
BGBX40111.610.26%
BGREIT144.360.21%
BGTR30538.950.13%
© 2004-2021 real-finance.net. Всички права запазени.