Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Инвестиционна компания Галата АД
24.01.2018 13:30:00 продава за с/ка на кл.  GTH  Акции 1.118  BGN  1 163 000
 брой  OTC 

Индекси
SOFIX433.57-0.23%
BGBX4095.86-0.14%
BGREIT130.960.11%
BGTR30467.490.03%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.