Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Велграф Асет Мениджмънт АД
24.01.2018 13:35:00 купува за с/ка на кл.  1VX  Акции 2.431  BGN  1 000 000
 брой  OTC 

Индекси
SOFIX664.31-0.5%
BGBX40130.87-0.22%
BGREIT116.14-0.48%
BGTR30544.760.23%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.