Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Холдинг Варна АД
29.01.2018 14:39:54 продава за с/ка на кл.  5V2  Акции 21.971  BGN  104 000
 брой  OTC 
Холдинг Варна АД
29.01.2018
14:39:54 купува за с/ка на кл.  5V2  Акции 21.971  BGN  104 000
 брой  OTC

Индекси
SOFIX591.94-0.21%
BGBX40115.26-0.03%
BGREIT117.44-0.2%
BGTR30490.83-0%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.