Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Холдинг Варна АД
29.01.2018 14:39:54 продава за с/ка на кл.  5V2  Акции 21.971  BGN  104 000
 брой  OTC 
Холдинг Варна АД
29.01.2018
14:39:54 купува за с/ка на кл.  5V2  Акции 21.971  BGN  104 000
 брой  OTC

Индекси
SOFIX434.05-0.12%
BGBX4095.04-0.99%
BGREIT130.38-0.33%
BGTR30464.99-0.51%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.