Меню->За нас->Структура и управление->Екип 

Изпълнителен директор
Драган Драганов
Инвестиционен консултант
draganov@real-finance.net

Прокурист
Ивелина Шабан

 

Счетоводен отдел 

Зорница Ботинова
Главен счетоводител

botinova@real-finance.net

Камелия Стоянова
Счетоводител
k.georgieva@real-finance.net


Отдел Вътрешен контрол
Христина Ташева
Ръководител отдел
h.tasheva@real-finance.net

Служител отдел
gloria_rashkova@real-finance.net

 

Отдел Управление на риска

Камелия Стоянова
Служител отдел
k.georgieva@real-finance.net

Финансов отдел

Веселин Моров
Инвестиционен консултант
v.morov@real-finance.net

Веселина Димитрова
Брокер
veselina@real-finance.net

Павлина Костова
Организатор сделки с ценни книжа
pavlina@real-finance.net

 

Индекси
SOFIX427.48-0.49%
BGBX4095.63-0.9%
BGREIT133.98-0.11%
BGTR30473.63-0.9%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.