Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Св. Св. Константин и Елена холдинг АД
30.01.2018 11:10:44 купува за с/ка на кл.  3NJ  Акции 12.04  BGN  27 500
 брой  OTC 
Св. Св. Константин и Елена холдинг АД 30.01.2018
11:10:44 продава за с/ка на кл.  3NJ  Акции 12.04  BGN  27 500
 брой  OTC

Индекси
SOFIX593.16-0.36%
BGBX40115.30-0.75%
BGREIT117.68-0.10%
BGTR30490.84-0.57%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.