Уведомление, съгласно чл. 38, ал. 4 от ЗПФИ за сключените от ИП "Реал Финанс" АД сделки извън регулиран пазар с финансови инструменти, допуснати до търговия на регулиран пазар

Идентификация на инструмента Ден за търгуване Време на търгуване Индикатор купува/продава Търговско качество Код на инструмента Вид на инструмента Единична цена Парична единица Количество Количествена единица Идентифициране на мястото
Велграф Асет Мениджмънт АД
30.01.2018 13:28:16 купува за с/ка на кл.  1VX  Акции 2.30  BGN  222 500
 брой  OTC 
Велграф Асет Мениджмънт АД 30.01.2018
13:28:16 продава за с/ка на кл.  1VX  Акции 2.30  BGN  222 500
 брой  OTC

Индекси
SOFIX432.88-0.39%
BGBX4095.18-0.84%
BGREIT130.38-0.33%
BGTR30464.91-0.52%
© 2004-2020 real-finance.net. Всички права запазени.