Публикуване на съобщение съгласно чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК във връзка с публично предлагане на акции от увеличението на капитала на "Кепитъл мениджмънт" АДСИЦ.

 

Съобщение по чл. 92а, ал. 1 и 2 от ЗППЦК

Проспект

Заявка

Индекси
SOFIX631.71-0.54%
BGBX40122.11-0.44%
BGREIT115.630.1%
BGTR30525.62-0.35%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.