Уважаеми клиенти,

уведомяваме Ви, че във връзка с промени в нормативната уредба, регламентираща дейността на инвестиционните посредници, Общите условия, приложими към договорите с клиенти на ИП "Реал Финанс" АД бяха актуализирани на свикано заседание на Съвета на директорите от дата 15.05.2018 г.

Общите условия влизат в сила от дата 18.06.2018 г. Можете да ги намерите тук , както и в офиса на ИП "Реал Финанс" АД.

Напомняме Ви, че при несъгласие от Ваша страна с измененията и допълненията в Общите условия на ИП "Реал Финанс" АД, имате право в едномесечен срок от публикуване на настоящото съобщение да подадете писмено искане за прекратяване на Вашия Договор за брокерски и регистрационни услуги, без да носите отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от Вас активи.

 

 

 

Индекси
SOFIX608.16-0.34%
BGBX40119.36-0.36%
BGREIT116.80-0.31%
BGTR30507.72-0.10%
© 2004-2018 real-finance.net. Всички права запазени.